Servis 48 sati 22/2018

PITANJE:

U ulici Cazinskih brigada nalazi se postavljena turistička signalizacija koja je postavljena dok je ulica bila dvosmjerna, a sada nije u funkciji jer je izmjenjen tok saobraćaja, pa predlažem da se navedena signalizacija premjesti pored saobraćajnice na Trgu Trg zlatnih ljiljana.

ODGOVOR:

Vaša sugestija je proslijeđena nadležnoj JU Komunalno-stambeni fond Cazin, iz koje nam je odgovoreno da će navedenu tablu u što kra?em roku premjestiti na mjesto na kojem će biti u funkciji.