Servis 48 sati 21/2018

PITANJE:

U ulici Kulina bana nalazi se kanal za prikupljanje oborinske vode na kojem je jedan od poklopaca propao u kanal, što bi se trebalo popraviti.

ODGOVOR:

Situacija koju ste naveli u mailu je prijavljena nadležnoj JU Komunalno-stambeni fond Cazin, od koje smo dobili odgovor da je dat nalog JKP čistoća Cazin da u što kra?em roku sanira navedeni poklopac.