Servis 48 sati 09/2016

Pitanje:

Da li možete odgovoriti kakav je status zahtjeva za ispravljanje greške jer našeg pola dvorista je bez vlasnika?

Odgovor:

Vaše pitanje ne spada u domen Servisa 48 sati, koji se odnosi isključivo na posredovanje kod pružanja komunalnih usluga. Za informaciju o statusu Vašeg predmeta trebate se direktno obratiti Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove općine Cazin, što možete uraditi na telefon:+387 37 515 381