Servis 48 sati 02/2016

PITANJE:

Otac je prodao zajedničku ku?u, okućnicu i zemlju, bez obzira što su djeca bili nasljednici iza umrle majke. Da li možemo tužiti sud jer nije provjerio da li ima još nasljednika.

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu usluga Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge (upustvo u prilogu). Slu?aj koji ste naveli je isključivo u nadležnosti suda.