Servis 48 sati 13-2014

PITANJE:

Živim u zgradi u čijemprizemlju se nalazi ugostiteljski objekat koji većinu dana i no?i ima jako pojačanu muziku. Šta kažu zakonski propisi, da li je dozvoljeno da u zimskom periodu ugostiteljski objekti koji imaju terasu puštaju glasnu muziku?

Ako jeste, u kojim slučajevima?

ODGOVOR:

Pitanje koje ste postavili nije u domenu usluga Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge.

Za informacije koje tražite možete kontaktirati nadležnu komunalnu inspekciju općine Cazin na broj telefona 037/515-372.