Servis 48 sati 12-2014

PITANJE:

Zanima me da li sam oslobođena plaćanja takse ovjere kopija dokumenata ukoliko sam prijavljena na evidenciju Biroa rada?

ODGOVOR:

Pitanje koje ste postavili nije u domenu Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge (Uputstvo u prilogu).

Za informaciju koju ste tražili možete se obratiti na broj telefona info pulta općine Cazin telefona 037/515-300.