Servis 48 sati 11-2014

PITANJE:

Interesuje me kada će se početi sa radovima na saniranju "udarnih" rupa na putnom pravcu Ostrožac ? Proši?i?

ODGOVOR:

JU Komunalno-stambeni fond Cazin je dala slijedeći odgovor:

Odlukom Vlade Federacije BiH (Sl. novine FBiH br.24/14), koja će se primjenjivati od 15.11.2014. godine, putni pravac Ostrožac-Prošići je prekategorisan iz lokalnog u regionalni, pa se samim tim i nadležnost nad održavanjem, sanacijom i svim ostalim radovima koji se odnose na predmetni putni pravac prenosi na JU Kantonalna direkcija cesta USK. JU Komunalno-stambeni fond Cazin ?e, do konačnog prenošenja nadležnosti na Kantonalnu direkciju cesta USK, pokušati iznači rješenje da se udarne rupe na navedenom putnom pravcu saniraju u što skorijem roku, ovisno o vremenskim uslovima i prioritetima, obzirom da su se nakon obilnih kišnih padavina i pojavom klizišta na velikom broju lokacija na području općine Cazin, sva raspoloživa sredstva i mehanizacija stavili na raspolaganje na lokacijama na kojima se saobraćaj odvija pod veoma teškim uslovima.