Servis 48 sati 10-2014

PITANJE:

Molim da mi odgovorite, kojoj službi građani općine Cazin mogu prijaviti paljenje trave i dr. materija, pogotovo na području užeg dijela grada? Dolazi nam sve toplije vrijeme, sparine, a pojedini sugrađani izgleda nisu svjesni uticaja tog crnog dima na naše zdravlje i svakodnevne aktivnosti. Zanima me da li paljenje trave i drugog uopšte predstavlja kažnjivo djelo i ako jeste, na koji se način kažnjava.

ODGOVOR:

Problem koji ste naveli ne spada u domen komunalnih usluga, a Servis 48 sati je uspostavljen u cilju rješavanja problema kod pružanja komunalnih usluga, pri čemu organ uprave posreduje iizmeđu korisnika usluga i davaoca usluga.

I pored toga, upoznajemo Vas da navedeno možete prijaviti nadležnoj općinskoj komunalnoj inspekciji.