Servis 48 sati 9-2014

PITANJE:

Kako kontaktirati JU Komunalno-stambeni fond Cazin, radi slijedećeg problema: Pored moje kuće je postavljen "ležeći policajac", uz kojeg su bila postavljena i dva saobraćajna znaka ali je jedan znak skinut i odnesen.

ODGOVOR:

Navedeni problem možete prijaviti u JU Komunalno-stambeni fond Cazin, na broj telefona: 037/514-340, kontakt osoba: Bajramović Azra ili pismenim putem, lično u prostorijama ustanove ili na adresu: JU "Komunalno-stambeni fond" Cazin, za Službu za tehničke i operativne poslove, Trg Zlatnih ljiljana bb, 77220 Cazin.