Servis 48 sati 7-2014

PITANJE:

Kako je JP "čistoća" odlučila da u dane praznika (Prvomajskih) neće odvoziti komunalni otpad, a dan odvoza u mojem mjestu stanovanja je petak, nejasno je zašto nisu odredili neki drugi dan za odvoz smeća na sporni datum. Naime, kako se sme?e nije odvezlo na pomenuti datum, primoran sam da isto deponujem kod sebe. Zbog toga me zanima, da li će račun za odvoz smeća biti umanjen za 1/5 (jer u maju imamo pet dana za odvoz smeća, petaka) ili ?u ja njima poslati zahtjev za plaćanje deponovanja smeća za sedam dana koje isto držim u svom stambenom objektu. Napominjem da sam uredan platiša njihovih usluga. Isto tako mislim da ako ja imam obavezu plaćanja dadžbina, isto tako imam i prava koja iz toga proističu.

ODGOVOR:

U dane državnog praznika nije vršena usluga odvoza komunalnog otpada u redovnoj liniji odvoza jer su 01.05. i 02.05. neradni dani, a prema Zakonu o praznicima ("Službeni list R BiH", broj 2/92 i 13/94), a ne o odluci našeg preduzeća. O svim promjenama u režimu pružanja komunalnih usluga građani se obavještavaju putem sredstava javnog informisanja. Sav komunalni otpad koji nastaje u periodu praznika odvozi se u narednom terminu redovnog odvoza, zbog čega ne možemo vršiti pojedinačnu korekciju računa jer se izvršava potpuna usluga.