Servis 48 sati 6-2014

PITANJE:

Zbog čega se obustavlja saobraćaj petkom od 7-13 h u ulici Bošnjačkih šehida? Unaprijed bih zamolio da odgovor ne bude zbog pija?ne guzve, jer gužve nema nikako. Zašto se par štandova koji se nalaze na sred iste ulice ne premjeste na mjesto predvidjeno za pijacu? Nadam se da ?u dobiti odgovor koji neće biti da nije u vašem domenu i da će se uraditi nesto po ovom pitanju.

ODGOVOR:

Pitanje režima saobraćaja u gradu ne spada u komunalne usluge, a Servis 48 sati je uspostavljen u cilju rješavanja problema kod pružanja komunalnih usluga, pri čemu organ uprave posreduje iizmeđu korisnika usluga i davaoca usluga (u prilogu Uputstvo o uspostavljanju Servisa 48 sati).

I pored toga, upoznajemo Vas sa tim da je režim saobraćaja u gradu Cazinu regulisan odredbama općinske Odluke o regulaciji saobraćaja na užem gradskom području ("Službene novine općine Cazin", broj: 2/02, 2/03 i 2/05), koju je donijelo općinsko vijeće općine Cazin. Što se tiče pitanja vezanog za raspored štandova u ulici Bošnjačkih šehida, trebate se obratiti direktno JKP čistoća d.o.o. Cazin, kojem je općinsko vijeće općine Cazin dalo na upravljanje taj dio javnih površina.