Servis 48 sati 4-2014

PITANJE:

Da li na području općine Cazin ima udruženje obrtnika?

ODGOVOR:

Pitanje koje ste postavili nije u domenu Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge (Uputstvo u prilogu).