Servis 48 sati 3-2014

PITANJE:

Ko je zadužen za ?is?enje snijega kroz zaseoak Bukovica do glavne ceste u Rujnici. Djeca su ugrožena kad idu u školu, moraju ići po kolovozu i tako dovode sebe u opasnost.

ODGOVOR:

Vaše pitanje je proslijeđeno JU Komunalno-stambeni fond Cazin, od koje smo dobili slijedeći odgovor: "Za čišćenje nekategorisanog puta je zadužena Mjesna zajednica Tržačka Raštela." Kako se ovaj Servis odnosi isključivo na posredovanje iizmeđu građana i Javnih ustanova i Javnih komunalnih preduzeća, jedino što Vam možemo preporučiti je da se ponovno obratite direktno Mjesnoj zajednici.