Servis 48 sati 1-2014

PITANJE:

Koliko se dana unaprijed treba zakazati vjenčanje u općini?

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu usluga Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge (Uputstvo u prilogu).

Za traženu informaciju možete se obratiti Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Cazin, na telefon 037/515-316.