Servis 48 sati 21-2013

PITANJE:

Obra?am Vam se kao stanar zgrade na Maloj Lisi, tačnije zgrade u ulici Žrtava domovinskog rata, poznatije kao zgrada Kasapović. Balkoni naše zgrade gledaju na naselje Osmanagići. Mještani pomenutog naselja su duž nekoliko parcela iskopali zemlju i postavljaju cijev za kanalizaciju koju direktno spajaju na poto?i? pored zgrade. Kada ljeti potok presuši smrad je nesnosan i evidentan je velik broj insekata tako da balkone i prozore više i ne otvaramo. Mišljenja sam da će iz istog potoka, ako se to nastavi krenuti i zaraze. Zanima me da li im je dozvoljeno da kopaju i kome se mogu obratiti da utvrdi pomenuto stanje? Kakve korake ja mogu poduzeti u konkretnom slučaju?

ODGOVOR:

Pitanje koje ste postavili nije u domenu Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge (Uputstvo u prilogu).

Za problem koji navodite možete kontaktirati nadležnu komunalnu inspekciju općine Cazin na broj telefona 037/515-372.