Servis 48 sati 17-2013

PITANJE:

Da li će ove godine biti raspisivan konkurs za prijem volontera i pripravnika u općinskom organu uprave Cazin, JKP Vodovod, JKP čistoća i JU Komunalno-stambeni Fond?

ODGOVOR:

Poštovani, prije svega Vam se zahvaljujemo na korištenju Servisa 48 sati.

Pitanje koje ste postavili nije u domenu Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge (Uputstvo u prilogu).

Za informacije koje tražite, trebate kontaktirati direktno ustanove koje ste naveli.