Servis 48 sati 16-2013

PITANJE:

Zamolio bih Vas informaciju kad će pijesak koji je posipan za vrijeme zime biti očišćen u ulici V korpusa i Nurije Pozderca.

ODGOVOR:

Vaše pitanje je proslijeđeno nadležnoj JU Komunalno-stambeni fond Cazin, od koje smo dobili slijedeći odgovor: "čišćenje ulica se obavlja u sklopu planiranog redoslijeda javne higijene grada za 2013.godinu. čišćenje pijeska sa

kolovoza predmetnih ulica biće izvršeno u narednih 15 dana."