Servis 48 sati 14-2013

PITANJE:

Kada će se izvršiti sanacija porušenih stubova javne rasvjete i da li će počinioci biti ti koji će snositi materijalnu štetu.

ODGOVOR:

Poštovani, prije svega Vam se zahvaljujemo na korištenju Servisa 48 sati.

Pitanje koje ste postavili nije u domenu Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge (Uputstvo u prilogu).

Za informacije koje tražite trebate kontaktirati JU Komunalno-stambeni fond Cazin na broj telefona 037/514-340.