Servis 48 sati 10-2013

PITANJE:

Da li prevoznik ?aka može sam odlučiti kad će voziti ?ake, a kad ne?

Navodim da su u pitanju djeca koja se voze preko 5 kilometara i imaju besplatnu kartu koju plaća općina.

Molim vas da mi odgovorite u što kra?em roku.

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge (Uputstvo u prilogu).

Za informacije vezane za javni prijevoz trebate se obratiti pismenim putem nadležnoj Službi za razvoj i poduzetništvo općine Cazin ili na broj telefona: 037/515-391