Servis 48 sati 61-2012

PITANJE:

Kada će biti izvršeno priključenje elektri?ne energije, za koje je naknada plaćena još u 2008. godini.

ODGOVOR:

Poslovanje i usluge koje pruža JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, nisu u domenu Servisa 48 sati, već se za informacije treba obratiti direktno u Poslovnicu Cazin.