Servis 48 sati 60-2012

 

PITANJE:

Kada općina Cazin planira riješiti pitanje pasa lutalica? Njihov broj i agresivno ponašanje, te lajanje u kasnim no?nim satima remeti mir građanima .

ODGOVOR:

Završena je procedura osnivanja higijeničarske službe u JKP Čistoća Cazin, koja će se direktno baviti zbrinjavanjem pasa lutalica, te je pri kraju nabavka materijalno-tehničkih sredstava, neophodnih za humano hvatanje pasa lutalica, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Aktivnosti na terenu će uslijediti do kraja mjeseca augusta.