Servis 48 sati 54-2012

PITANJE:

građanka iz centra grada, gdje je prisutan problem pasa lutalica, pita kakav je plan rješavanja ovog problema.

ODGOVOR:

Iz JKP Čistoća Cazin je odgovoreno slijedeće: Problem pasa lutalica se povećao  zbog odredbi Zakona o zaštiti  i dobrobiti životinja koji je stupio na snagu 2009. godine. Izrađen je prijedlog Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja i kućnih ljubimaca na području općine Cazin, koja će ići na usvajanje na općinsko Vijeće, a usvajanjem i provođenjem te Odluke stvoriće se uslovi da se problem pasa lutalica rješava u samom korijenu. Pored navedenog, JKP "čistoća" d.o.o. Cazin trenutno vrši nabavku materijalno-tehničkih sredstava za hvatanje pasa lutalica i formiranje higijeničarske službe, što će omogućiti da se hvatanje pasa lutalica vrši na human način i prosljeđivanje institucijama koje vrše dalji tretman pasa lutalica, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.