Servis 48 sati 52-2012

PITANJE:

Može li se putem Servisa 48 sati prijaviti kvar na vodovodu.

ODGOVOR:

Kvar na vodovodu se treba prijaviti na telefonski broj JKP Vodovod Cazin, 037/514-500.