Servis 48 sati 50-2012

PITANJE:

Prije dva mjeseca, izvođeni su radovi na postavljanju instalacija BH Telekoma u ulicama Izeta Nanića, Bolničkoj i Indire Pjanić, kada je na više mjesta presječen asfalt kanalima popunjenim pijeskom, koji je usljed djelovanja padavina ispran i ostala su velika udubljenja u asfaltu. Da li je izvođač obavezan dovesti kolovoz navedenih ulica u prvobitno stanje i do kada.

ODGOVOR:

Nadležna Javna ustanova Komunalno-stambeni fond Cazin je dostavila odgovor da su radovi u predmetnim ulicama još uvijek u toku, da je obaveza izvođača odnosno investitora da saobraćajnicu vrati u prvobitno stanje, i isti je o tome obaviješten. Nakon toga kontaktiran je izvođač radova, kada smo obavješteni da će se saniranje kolovoza u predmetnim ulicama izvršiti do kraja mjeseca jula.