Servis 48 sati 49-2012

PITANJE:

Zašto se ne postavi "ležeći policajac" kod osnovne škole Cazin 1?

ODGOVOR:

Do kraja mjeseca jula će se vršiti asfaltiranje oštećenja na kolovozu gradskih ulica, nakon čega će se izvršiti postavljanje "ležećeg policajca" u ulici Cazinskih brigada, kod Osnovne škole Cazin 1.