Servis 48 sati 47-2012

PITANJE:

Da li je Služba za urbanizam i zaštitu okoliša općine Cazin izdala odobrenje za rekonstrukciju krova na objektu u naselju ?uprija, koji se jednim dijelom naslanja na parcelu koja mu ne pripada. Još 2000. godine sam uputila prijavu da se obustavi gradnja gdje se služba obavezala da će poduzeti sve u vezi toga, što do danas nije učinjeno.

ODGOVOR:

Pitanje koje ste postavili nije u domenu usluga Servisa 48 sati, već se za tražene informacije trebate pismeno obratiti Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Cazin, sa zahtjevom za pristup informacijama ili direktno, na šalteru 8 u Centru za pružanje usluga općine Cazin, kod višeg stručnog saradnika za poslove pravne pomoći.