Služba unutrašnje zaštite i zajedničkih

Said Samardžić
Said SamardžićŠef službe

Djelokrug rada Službe unutrašnje zaštite i zajedničkih

Služba unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova vrši stručno-operativne, studijsko-analitičke, operativno-tehničke i pomoćne poslove koji se sastoje u sljedećem:

a) Organizovanje i obavljanje stručnih, administrativnih, operativno-tehničkih i pomoćnih poslova;

b) Davanje stručnih mišljenja i uskla?ivanje s Ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi općinski načelnik iz nadležnosti službe;

c) Izrada svih općih i pojedinačnih i upravnih akata, programa, analiza, mišljenja, izvještaja i informacija iz nadležnosti službe;

d) Pripremanje izvještaja, informacija i drugih materijala iz nadležnosti službe;

e) Priprema prijedloga za unaprećivanje procesa rada;

f) Obavljanje svih poslova interne revizije;

g) Organiziranje, priprema i provođenje poslova unutrašnje zaštite i lica i imovine u skladu sa zakonskim propisima i ovlaštenjima zaštitara;

h) Izra?ivanje procjene ugroženosti imovine i lica općine Cazin i izra?ivanje Elaborata zaštite imovine i lica općine Cazin;

i) Aktivna saradnja sa MUP-om i ostalim srodnim institucijama od važnosti za sigurnost imovine i lica;

j) Fizičko obezbjeđenje zgrada i prostorija;

k) Dostavljanje svih pismena općinskog organa uprave;

l) Higijensko održavanje zgrada, uređaja i instalacija;

m) Upravljanje voznim parkom;

n) Vršenje poslova tekućeg održavanja općinske imovine,

o) Poslovi ugostiteljstva,

p) Vođenje potrebnih evidencija i dokumentacije,

q) Priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.