Služba unutrašnje zaštite i zajedničkih

Said Samardžić
Said SamardžićŠef službe[email protected]

Telefon: 037-515-321

Djelokrug rada Službe unutrašnje zaštite i zajedničkih

Služba unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova vrši informaciono-dokumentacioni, studijsko-analitičke, operativno-tehničke i pomoćne poslove koji se sastoje u sljedećem:
 • Organizovanje i obavljanje stručnih, administrativnih, operativno-tehničkih i pomoćnih poslova;
 • Davanje stručnih mišljenja i usklađivanje s Ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
 • Izrada svih općih i pojedinačnih i upravnih akata, programa, analiza, mišljenja, izvještaja i informacija iz nadležnosti službe;
 • Pripremanje izvještaja, informacija i drugih materijala iz nadležnosti službe;
 • Priprema prijedloga za unapređivanje procesa rada;
 • Tehničko održavanje elektronskih uređaja;informisanje;
 • Organiziranje, priprema i provođenje poslova unutrašnje zaštite i lica i imovine u skladu sa zakonskim propisima i ovlaštenjima zaštitara;
 • Izrađivanje procjene ugroženosti imovine i lica Grada Cazin i izrađivanje Elaborata zaštite imovine i lica Grada  Cazin;
 • Aktivna saradnja sa MUP-om i ostalim srodnim institucijama od važnosti za sigurnost imovine i lica;
 • Fizičko obezbjeđenje zgrada i prostorija;
 • Dostavljanje svih pismena gradskih organa uprave;
 • Higijensko održavanje zgrada, uređaja i instalacija;
 • Upravljanje voznim parkom;
 • Vršenje poslova tekućeg održavanja imovine Grada Cazin,
 • Poslovi ugostiteljstva,
 • Vođenje potrebnih evidencija i dokumentacije,
Priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode