Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
Gradske stipendije

Grad Cazin raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2023/2024.godinu

Na osnovu člana 37.stav 2. Odluke o izvršenju Budžeta grad Cazin za 2023. godinu («Službene ovine grada Cazin», broj: 12/22) i člana 15 stav 7. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Cazin broj: 01/GN- 34-680 /24 od 16.01.2023. godine,Komisija za dodjelu stipendija  raspisuje:


K  O N  K  U R  S

za dodjelu stipendija redovnim studentima

za akademsku 2023/2024.godinu

           

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti  na visokoškolskim ustanovama u BiH, čiji je osnivač Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt, prvog ciklusa studija  u trajanju tri studijske godine - 180 ECTS bodova,  četiri studijeske godine - 240 ECTS bodova, odnosno 360 ECTS bodova u programskim studijima čiji ciklus traje više od četiri godine i nije postdiplomskog karatera, a državljani su Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području Grada Cazin.

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na obrascu Prijave na Javni konkurs za dodjelu stipendije.

Obrazac za prijave u na konkurs možete preuzeti na LINKU

Izjavu da podnosilac ne prima drugu stipendiju na LINKU

Izjava o zajedničkom domaćinstvu na LINKU

Kompletan Konkurs za dodjelu stipenija preuzeti na LINKU

Pravilnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2023/2024 preuzeti na LINKU

Zahtjevi za dodjelu stipendije sa potrebnim dokumentima dostavljaju se gradskoj upravi Cazin putem pošte na adresu: Grad Cazin, Trg prvog Predsjednika Predsjedništva R BiH Alije Izetbegovića br.1, a mogu se predati i neposredno u zgradi Gradske uprave, šalter broj 1 ili 2 svakim radnim danom od 07,00 do 15.00 sati.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

           
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa danom 13.03.2024.godine