Up

Dokumenti GV

Odluka o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljske, trgovinske, obrtničke i srodne djelatnosti, kao i djelatnosti igara na sreću na području Grada Cazin
Obrazac za prijem stranaka i komunikaciju sa gradskim vijećnicima Gradskog Vijeća Cazin
Obrazac za prijavu povrede etičkog kodeksa izabranih predstavnika vlasti grada Cazin
Spisak preduzeća i ustanova koje imaju obavezu izvještavanja u skladu sa pravilnikom o finansijiskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u FBiH
Etički kodeks izabranih predstavnika vlasti grada Cazina
Program rada Općinskog Vijeća općine Cazin za 2017. godinu
Odluka o komunalnim taksama 2013 prečišćeni tekst
Odluka o uslovima držanja i gajenja pčela
Odluka o organizaciji i funkcionisanju zaštite od požara
Nacrt Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja i kućnih ljubimaca na području općine Cazin
 
 
Powered by Phoca Download