1. Ako na krovu ima solarni panel, spojen na elektri?nu mrežu treba izraditi protivpožarni nacrt.

2. ?esti uzrok požara su neočišćeni i slabo održavani dimnjaci. Da do toga nebi došlo potrebno je održavati i ?istiti dimnjak.

3. Stvari se ne trebaju odlagati u blizini dimnjaka i naslanjati na dimnjak, jer toplota dimnjaka može uzrokovati zapaljenje tih stvari.

4. Ku?a treba da ima gromobran i uzemljenje jer uzrok požara može biti udar munje.