Javni oglas za imenovanje jednog redovnog člana gradske izborne komisije

Javni oglas za imenovanje jednog redovnog člana gradske izborne komisije

Na osnovu člana 2.12.,stav (5) i člana 2.14. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (?Službeni glasnik BiH?, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), člana 7.Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (?Službeni glasnik BiH?-prečišćeni tekst, broj:29/18 i 36/19), člana 1. i 2. Odluke Gradskog vijeća o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje redovnog člana Gradske izborne komisije Grada Cazin, broj: 01/GV-04-7703/21 od 23.06.2021.godine, objavljuje se JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE 1 (JEDNOG) REDOVNOG ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA CAZIN

Kompletan javni oglas se može preuzeti OVDJE!


Print