Javni oglas za imenovanje redovnog člana Gradske izborne komisije Grada Cazin

Na osnovu člana 2.12., stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj:23/01, 7/02, 902, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), člana 12. i 21. Zakona o lokalnoj samoupravi USK ("Službeni glasnik USK", broj:8/11), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini  ("Službeni glasnik BiH"-prećiš?eni tekst, broj:29/18 i 36/19)  i člana 24 i 118. Statuta općine Cazin ("Sl.novine  općine Cazin, broj:13/10), a u vezi sa članom 8. i 25. Statutarne odluke ("Sl. novine Grada Cazin" broj 1/17), člana 1. i 9. Odluke Gradskog vijeća o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje redovnog člana  Gradske izborne komisije Grada Cazin, broj: 01/GV-19-15459/20 od 30.12.2020.godine Gradsko vijeće raspisuje:JAVNI OGLAS za imenovanje redovnog člana Gradske izborne komisije Grada Cazin.

Kompletan Javni oglas se može preuzeti OVDJE!


Print