REGISTRIRANI:

Naziv

Adresa

Broj  telefona

web

e-mail

Kontakt osoba

 

Broj

soba

Broj

ležaja

"Hand export-import" d.o.o. "Motel Stovrela" ugostiteljski objekat sa sobama za spavanje Sovrela bb Cazin

+387 37 512 076

+387 37/ 512 183

Gsm:

061/ 165 680

www.motel-stovrela.com

[email protected]

Muhamed Handanagic 5 10

D.D. DUBRAVA Cazin TRC Hotel Sedra

Ostrožac na Uni, 77228 Ostrožac

+387 37 532 106

+387 37 532 109

 

 

Senka Bajrić

74

196

Motel Huremagić d.o.o.

Generala Izeta Nanića bb

77220 Cazin

+387 37 512 191

+387 61 155 972

 

 

Husein Šiši?

14

40

SRC Motel  Kula Bazeni

Ćoralići bb

77226

+387 37 547 671

+387 61 146 001

+387 62 749 060

 

[email protected]

Mehmed Mahmutović

Malik Mahmutović

12

30

Preno?ište "D.H.M.S" d.o.o. OAZA

Mala Lisa bb

77220 Cazin

+387 37 514 801

+387 61 197 399

www.restoranoaza.com.ba

[email protected]

Bašagić Mujaga

5

10

Preno?ište "BUSHEL" d.o.o.

Ćoralići bb

77220 Cazin

+387 61 978-704

 

 

Muminović Jasmira

6

12

Preno?ište  "Vele-fah" d.o.o

Gnjilavac ?Jošani  bb

77220 Cazin

+387 37 539 013

+387 37 539 014

 

[email protected]

Velagić Sanita i Anela

14

28

"Šedrvan" vl. Aličajić Ervin ugostiteljski objekat sa smještajem

Ulica Kasima Ljubljankića bb, 77220 Cazin

+387 61 476 105

+387 63 974 417

+387 37 516 036

 

 

Aličajić Ermin

5

10

Preno?ište  " BAREL"  d.o.o. Cazin

Ćoralići bb

+387  37 536 727

+387 062 531 252

 

[email protected]

Aličajić Mirsad

4

6

Ovdje možete pogledati brošuru CazIN !

TURIZAM