Predškolsko obrazovanje

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

r.br.

NAZIV USTANOVE

adresa
DIREKTOR BROJ TELEFONA E-mail
www
1 JU Dječije obdanište "Hasnija Omanović" Cazin"   Sabina Dizdarević  +387 (0)37 514-218    

 

 

Osnovno obrazovanje

OSNOVNO OBRAZOVANJE

r.br.

NAZIV USTANOVE

adresa
DIREKTOR BROJ TELEFONA E-mail
www
1 JU Osnovna škola "Cazin I"   Amir Murić +387 (0)37 514 221    
2 JU Osnovna škola "Cazin II"   Ermina Muharemović +387 (0)37 514 022    
3 JU Osnovna škola "Ćoralići"   Denis Hušić +387 (0)37 536 598    
4 JU Osnovna škola "G. Koprivna"   Ahmet Ožegović +387 (0)37 550 673    
5 JU Osnovna škola "Pećigrad"   Mersiha Mujkić +387 (0)37 540 204    
6 JU Osnovna škola "Skokovi"   Anel Tahirović +387 (0)37 547 302    
7 JU Osnovna škola "Liskovac"   Izudin Hili? +387 (0)37 551 008    
8 JU Osnovna škola "Ostrožac"   Hasib Li?an +387 (0)37 531 159    
9 JU Osnovna škola "Šturlic"   Abid Omanović +387 (0)37 555 002    
10 JU Osnovna škola "T. Raštela"   Samra Muranović +387 (0)37 520 033    
11 JU Osnovna škola "Stijena"   Sead Bajrić +387 (0)37 543 536    

Srednje Obrazovanje

SREDNJE OBRAZOVANJE

r.br.

NAZIV USTANOVE

adresa
DIREKTOR BROJ TELEFONA E-mail
www
1 JU "Gimnazija" Cazin   Jasmin Sili? +387 (0)37 514 072    
2 JU "I srednja škola" Cazin   Enes Šarić +387 (0)37 514 436    
3 JU "II srednja škola" Cazin   Haris Ćoralić +387 (0)37 514 036    
4 Medresa "Džemaludin ef. Čaušević"   Salih Dervić +387 (0)37 514 893