Historijat

Pouzdano se zna da je područje Cazina bilo naseljeno u prethistorijskom vremenu, o čemu svjedođe ostaci raznih predmeta od ilovače, kosti, kamena, bronce i željeza pronađenih na loklitetima Čungar, Gradina, Selište i dr. Pojedini izvori, na osnovu iskopina u Čungaru, tvrde kako je na ovom prostoru bila neolitična naseobina.

Ovim područjima kao i ostalim krajevima Balkana dugo su vladali Rimljani. Propašću Zapadnog rimskog carstva (476.godine) mijenjaju se gospodari (Vizantija, Mađari, Bavarci, Hrvati, Turci, Austrijanci i dr.) Cazin je pripadao i staroj državi Hrvatskoj, a 1522.godine postao je sjedište kninske biskupije. Nekoliko decenija kasnije, kninske biskupe zamijenili su Turci koji su Cazin osvojili 1576.godine. Konačno zaposijedanje BiH od strane Austro-Ugarske završeno je upravo u ovom kraju. Krajem 19. stoljeća Cazin je poprimio sve odlike grada i postaje centar istoimenog kotara koji obuhvata područje Cazina i Velike Kladuše.