There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Subcategories

Služba za inspekcijske poslove.

Služba za stručne poslove Općinskog vijeća.

Sekretar jedinstvenog organa uprave.

Služba za stručne i zajedničke poslove

Služba za finacije, računovodstvo i trezor.

Služba za op?u upravu i društvene djelatnosti.

Služba za urbanizam i zaštitu okoliša.

Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove.

Služba za privredu i poljoprivredu.

Služba za civilnu zaštitu.