JU KULTURNI CENTAR

 

LINK

JU "Centar za kulturu i turizam" Cazin

Direktor: Ermin Beganović

+387(0)37-536-069

JU Komunalno stambeni fond Cazin

LINK

 

J.U. Komunalno stambeni fond Cazin

Direktor: Sanel Zulić

+38737/515-271

JU Centar za socijalni rad Cazin


JU "Centar za socijalni rad" Cazin

Direktor: Amela Toromanović

+387(0)37/512-103

JU Sportski centar Cazin

J.U. "Sportski centar" Cazin

Direktor: Semir Pehlić

+387(0)37/514-007