Sastav Vijeća 2016.-2020.

Općinsko vijeće općine Cazin, izabrano 02.oktobra 2016.godine, broji 30 vijećnika, iz 5 političkih stranaka i 1 nacionalna manjina, sa slijedećom strukturom :

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI "A-sda"

1. Ružnić Mustafa, (4875 glasova),

2. Hozanović Rifet, (3710),

3. Lulić Nerma, (3566),

4. Durić Irfan, (2866),

5. Škrgić Sadmir, (2846),

6. Puškar Suad, (2803),

7. Mesić Nejra, (2667),

8. Dolić Malik, (2631),

9. Mizić Dženana, (2620),

10. Ćoralić Haris, (2500),

11. Sadiković Asima, (2449),

12. Porčić Zuhad, (2418),

13. Toromanović Hamdija, (2412),

14. Mujadžić Salih, (2408),

15. Durić Jasminka, (2407),

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE "SDA"

1. Šabić Fuad, (4156 glasova),

2. Lepuzanović Muhamed, (2583),

3. Vilić Husein, (2257),

4. Alićajić Mirsad, (2233),

5. Miskić Husnija, (2211),

6. Malić Nermina, (2013),

7. Smajlović Midhat, (1984),

8. Kapić Halid, (1798),

9. Redžić Ibrahim, (1538),

10. Dervišević Elvedin, 1538),

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA "SDP"

1. Lelić Refik, (533 glasa),

2. Halkić Razim, (364),

DEMOKRATSKA FRONTA "DF"

1. Zulić Almir, (294 glasa),

LABURISTIČKA STRANKA BiH "LABURISTI BiH"

1. Beganović Mirvet, (370 glasova),

NACIONALNE MANJINE "SAVEZ ZA STARI GRAD"

1. Adis Misaljević, (305 glasova),


Print   Email