Prethodni mandati

 

Izbori 2012. - Izborni period 2012.-2016. - SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA

(Općinsko vijeće općine Cazin, izabrano na izborima 07.oktobra 2012.godine, sa 30 vijećnika, iz 5 političkih stranaka i 1 nacionalna manjina)

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI "A-sda", 13 vijećnika:

Ružnić Mustafa, (4022 glasa, Predsjedavajući OV-a), Durić Irfan, (3364), Ćoralić Haris, (2995), Puškar Suad, (2872), Mujadžić Salih, (2558), Duraković Munir, (2550), Lulić Ferid, (2424, zbog izbora u Skupštinu USK-a zamjenila ga 23.12.2015.god. Hodžić Anita (2043), Pajić Rasim, (2352, zbog izbora u Skupštinu USK-a zamjenio ga 23.12.2015.god. Bajrić Sead (2118), Mujić Rasim, (2292), Begić Jasmin, (2217), Beganović Sabina, (2200), Kličić Armina, (2179), Sadiković Asima, (2156),

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE "SDA", 11 vijećnika:

Miskić Husnija, (3272 glasa), Vilić Husein, (3243), Handanagić Almin, (2883), Bajrić Emira, (2364), Kaljiković Mirsad, (2350), Čataković Senad, (2168), Ružnić Ramiz, (1990), Mehulić Mirfet, (1838), Stranjac Redžo, (1809), Macanović Razim, (1758), Kapić Halid, (1724),

DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA "DNZ", 2 vijećnika:

Šarić Refik, (409 glasova), Šabić Mersudin, (404),

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA "SDP", 4 vijećnika:

Lelić Refik, (542 glasa), Murić Sabina, (409),

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST "SBB", 1 vijećnik:

Škrgić Sadmir, (258 glasova)

NACIONALNE MANJINE "SDA", 1 vijećnik:

Škrijelj Enes, (201 glas).

 

Izbori 2008. - Izborni period 2008.-2012. - SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA

(Općinsko vijeće općine Cazin, izabrano na izborima 05.oktobra 2008.godine, sa 30 vijećnika, iz 5 političkih stranaka)

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI "A-sda", 11 vijećnika:

Hozanović Rifet, (2551 glas), Pajić Rasim, (2405 glasova), Ružnić Mustafa, (2365), Duraković Munir-Niro, (1884), Omerčević Vehbija, (1709), Ćoralić Haris, (1688, predsjedavajući OV-a), Kaljiković Šerif, (1679), Ljubijankić Ismet, (1626), Begić Hafeza, (1619), Mujadžić Salih, (1591), Lulić Ferid, (1586),

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE "SDA", 10 vijećnika:

Handanagić Almin, (2187 glasova), Malić Nermina, (1778), Ružnić Ramiz, (1519), Miskić Husnija, (1497), Stranjac Redžo, (1438), Vilić Husein, (1283), Ždralić Senad, (1273), Lulić Irfan, (1191), Hadžipašić Muhamed, (1156), Vukalić Sead, (1129),

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA "SDP", 4 vijećnika:

Bajrić Azra, (824 glasa), Murić Amir, (460), Samardžić Hakija, (438), Abdagić Jasmin, (426),

DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA "DNZ", 4 vijećnika:

Beširević Smail, (620 glasova), Beširević Alija-Beg, (601), [Čović Mehmed-Medo], (430), nakon njegove smrti zamjenio ga je Beganović Hazim (381), Keranović Enver, (420),

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU "SBiH", 1 vijećnik:

Mehulić Mirfet, (254 glasa)

 

Izbori 2004. - Izborni period 2004.-2008. - SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA

(Općinsko vijeće općine Cazin, izabrano 02.oktobra 2004.godine, sa 30 vijećnika, iz 4 političke stranke)

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE "SDA", 16 vijećnika:

Ružnić Ramiz (1798 glasova), Bajrić Sead (1776), Samardžić Muhamed (1758), Ždralić Senad (1729), Lulić Irfan (1671), Hozanović Rifet (1614, Predsjedavajući OV-a), Begić Razija (1607), Nukić Haris (1537), Topčagić Mirsad (1461), Stranjac Redžo (1461), Bećirević Esmina (1449), Kaljiković Šerif (1441), Kovačević Zuhra (1375), Vukalić Sead (1351), Tatarević Ibrahim (1339), Pjanić Mirhad (1328),

DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA "DNZ", 6 vijećnika:

Sabljaković Hafeza (1433 glasa), [Huskić Ahmet] (672, nakon njegove smrti zamjenio ga je Halilović Ismet (344), Beganović Hazim (555), Beširević Alija (525), [Kudić Ale] (448, nakon njegove smrti zamjenio ga je Keranović Enver (401), Čović Mehmed (421),

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA "SDP", 5 vijećnika:

Ćemalović Nermina (743 glasa), Ćoralić Mustafa (524), Seferagić Mehmed-Medo (360), Samardžić Hakija (331), Šahinović Sadika (296),

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU "SBiH", 3 vijećnika:

Beganović Hasib (506 glasova), Prošić Ibrahima-Baja (383), Hodžić Senija (335).

 

Izbori 2000. - Izborni period 2000.-2004. - SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA

(Općinsko vijeće općine Cazin izabrano aprila 2000.godine, 30 vijećnika, iz 5 političkih stranaka)

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE "SDA", 17 vijećnika:

Miskić Husnija (4227 glasova, predsjedavajući OV-a), Dizdarević Zuhdija (3961 glas, izabran za Općinskog načelnika, umjesto njega Vijeće upotpunio Hairlahović Muradif, 1747 glasova), Mulalić Irfan (2482 glasa, zamjenila ga Bajrić Edina), Pašić Ago (2429), Halkić Senada (2121), Toromanović Fatima (2120), Rošić Sadeta (2062), Beširević Bahrudin (2009), Ružnić Ramiz (1997), Stranjac Redžo (1982), Hadžić Šefik (1954), Ljubijankić Remzija (1937), Hadžalić Ismet (1909, umjesto njega Vijeće upotpunio Mehmedović Muhamed), Kovačević Zuhra (1884), Hušić Nijaz (1855), Beširević Hazima (1835), Babić Edina (1788),

DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA "DNZ", 5 vijećnika:

Škrgić Muhamed (2105 glasova, zamjenio ga Beganović Hazim), Sabljaković Hafeza (1365), Beširević Alija (1031, zamjenila ga Aličajić Rifeta), Huskić Ahmet (742), Čović Mehmed (571),

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA "SDP", 5 vijećnika:

Ćemalović Nermina (1502 glasa), Pandžić Rasim (908, zamjenio ga Omanović Faruk), Šarić Enes (885), Ćoralić Mustafa (739), Prošić Ekrem (736),

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU "SBiH", 2 vijećnika:

Beganović Hasib (494 glasa), Samardžić Remzo (264),

STRANKA DEMOKRATSKOG CENTRA, 1 vijećnik:

Hrle Ismet (525 glasova).

 

Izbori 1997. - Izborni period 1997.-2000. - SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA

(Općinsko vijeće općine Cazin izabrano septembra 1997.godine, broji 30 vijećnika, iz 5 političkih stranaka)

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE OPŠTINE CAZIN  i STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU OPŠTINE CAZIN U KOALICIJI ZA CJELOVITU I DEMOKRATSKU BOSNU I HERCEGOVINU, 21 vijećnik:

Alagić Remza, Bajrić Sead, Beširević Fikret, Beganović Hasib, Begić Senad, Čataković Senad, Ćoralić Arif, Ćehić Abdullah, Aličajić Junuz, Dervišić Edin-Ado, Dizdarević Zuhdija (Predsjedavajući OV-a, dvogodišnji mandat produžen do odgođenih izbora), Družanović Hase, Durić Selim, Horozović Sulejman, Kličić Safet, Lulić Irfan, Miskić Husnija, Nadarević Adnan, Omanović Dževad (Sekretar Vijeća), Samardžić Hasan, Šabić Ramadan,

DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA "DNZ", 5 vijećnika:

Aličajić Rifeta, Čović Mehmed, Redžepović Senad, Huskić Ahmet, Halilović Ismet,

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA "SDP", 1 vijećnik:

Prošić Ekrem,

STRANKA DEMOKRATSKOG CENTRA, 2 vijećnika:

Abdagić Omer, Ismet Hrle.

 

Transformacija Skupštine opštine u Općinsko vijeće - Mandatni period 1994.-1997. - SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA

(Skupština opštine Cazin, izabrana na prvim demokratskim izborima, oktobra 1990. godine sa 70 odbornika iz 6 političkih stranaka,

transformirana je u septembru 1994.godine u Općinsko vijeće sa 43 vijećnika iz 5 političkih stranaka)


STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE "SDA", 39 vijećnika:

Abdaković Husein, Alagić Rafin, Agić Rasim, Babić Huse, Bajramović Huse, Begić Bećir,Beganović Izet, Družanović Hase, Duraković Munir, Džaferović Zehra, Đogić Rasim, Hadžalić Sead, Hadžić Abdaga, Hajrulahović Husein, Hatić Husein, Kauković Derviš, Kapić Halil, Kovačević Fikret, Lepuzanović Muho, Ljubijankić Ibrahim, Ljubijankić Zuhdija, Ljubijankić Šefik, Malkoč Ahmet, Memić Suljan, Memić Muhamed, Muharemović Ismet, Muhamedagić Muhamed, Muranović Munib, Muhić Hamdija, Murtić Abdulah, Pajić Remzo, Pjanić Asim, Prošić Ibrahim-Baja (Predsjedavajući OV-a), Ružnić Ramiz, Sagrković Husein, Selimović Muhamed, Topić Alaga, Toromanović Jusuf, Tatarević Smail,

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA "SDP", 1 vijećnik:

Pandžić Rasim,

MUSLIMANSKA BOŠNJAČKA ORGANIZACIJA "MBO", 1 vijećnik:

Čataković Redžan,

DEMOKRATSKI SAVEZ SOCIJALISTA "DSS", 1 vijećnik:

Budimlić Ćazim,

SAVEZ REFORMSKIH SNAGA "SRS", 1 vijećnik:

Beganović Muhamed-Begi.

 

Prvi višestranački izbori, 1990. - Izborni period 1990.-1994. - SASTAV SKUPŠTINE OPŠTINE

(Skupština opštine Cazin izabrana 18. oktobra 1990.godine, izabrano je 70 odbornika iz 6 političkih stranaka.)


90/91 - Topić Alaga, predsjednik SO-e, Dizdarević Ibrahim, potpredsjednik SO-e,

91/92 - Kovačević Fikret, predsjednik SO-e,

92/93 - Muhamedagić Natko, predsjednik SO-e,

93/94 - Budimlić Ćazim, predsjednik SO-e.


STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE "SDA", 64 odbornika :

Abdaković Husein, Alagić Rafin, Agić Rasim, Babić Huse, Bajramović Huse, Begić Bećir, Beganović Izet, Begić Rasim, Beširević Alija, Beširević Senad, Čović Husein, Dizdarević Ibrahim (potpredsjednik SO-e 90/91), Dolić Senad, Družanović Hase, Duraković Munir, Džaferović Zehra, Đogić Rasim, Hadžalić Mehmed, Hadžalić Sead, Hadžalić Smail, Hadžić Muhamed, Hadžić Abdaga, Hajrulahović Husein, Hodžić Ago, Hodžić Zemira, Hatić Husein, Huskić Ismet, Huskić Muhamed, Kauković Derviš, Kapić Halil, Kovačević Fikret (predsjednik SO-e 91/92), Lepuzanović Muho, Lepuzanović Asim, Lipović Sabid, Ljubijankić Ibrahim, Ljubijankić Zuhdija, Ljubijankić Šefik, Malkoč Ahmet, Memić Suljan, Memić Muhamed, Muharemović Ismet, Miskić Muhamed, Muhamedagić Natko (predsjednik SO-e 92/93), Muhamedagić Muhamed, Muranović Munib, Muhić Hamdija, Murtić Abdulah, Odobašić Hasan, Pajić Remzo, Pjanić Asim, Prošić Ibrahim-Baja, Rošić Šemso, Ružnić Ramiz, Sagrković Husein, Samardžić Bećir, Samardžić Husein, Samardžić Nurija, Selimović Muhamed, Topić Alaga (predsjednik SO-e 90/91), Topalović Mehmed, Toromanović Jusuf, Tričić Ramo, Zejnić Izet, Tatarević Smail,

STRANKA DEMOKRATSKIH PROMJENA "SDP", 2 odbornika:

Pandžić Rasim i Rošić Fehim,

MUSLIMANSKA BOŠNJAČKA ORGANIZACIJA "MBO", 1 odbornik:

Čataković Redžan,

DEMOKRATSKI SAVEZ SOCIJALISTA "DSS", 1 odbornik:

Budimlić Ćazim, (predsjednik SO-e 93/94)

SAVEZ REFORMSKIH SNAGA "SRS", 1 odbornik:

Beganović Muhamed-Begi i

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA "SDS", 1 odbornik:

Banjac Ninko.

 

Delegatski izbori 1986. - Izborni period 1986.-1990. - SASTAV SKUPŠTINE OPŠTINE (3 vijeća-100 delegata)

86/88 - Bajramović Omer, predsjednik SO-e Cazin, Kličić Hazim, potpredsjednik SO-e Cazin, dvogodišnji mandat, (razriješen u decembru 1987. radi penzionisanja).

88/90 - Ćoralić Mustafa, predsjednik SO-e Cazin, Milanović Nikola, potpredsjednik SO-e Cazin, dvogodišnji mandat,

VIJEĆE UDRUŽENOG RADA

86/87 - Hodžić Kasim predsjednik Vijeća, Pandžić Melika, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

87/88 - Pandžić Melika predsjednik Vijeća, Adilagić Murat, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

88/89 - Adilagić Murat predsjednik Vijeća, Kapić Ismet, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat, zamjenjen Latinović Ljubomirom,

89/90 - Adilagić Murat predsjednik Vijeća, Latinović Ljubomir, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat.

 

 

(50 delegata):

Abdagić Husein, Pandžić Melika, Horozović Ibrahim, Latinović Ljubomir, Pečarić Ramo, Berberović Ferida, Ćoralić Mirso, Kovačević Edin,  Ružnić Sabid, Hodžić Kasim, Šepić Šeherzada, Hamulić Senad, Ljubijankić Remzo, Civić Refik, Kapić Ismet, Kajtezović Šemso, (promjenjivi delegati za pretodnu dvojicu su Keranović Husein, Kovačević Sead), Mizić Halid, Abazović Hilmija, Murić Mujo, Kurtović Sead, Muminović Ismet, Badić Esad, Samardžić Fuad, Misaljević Mugdin, Semanić Mirsad, Sefić Zejna, Budimlić Ibrahim, Adilagić Murat, Kličić Hazim, Beganović Džemo, Toromanović Ramo, Jušić Zemka, Huskić Alaga, Silić Arif, Hadžalić Smajo, Kapić Husein, Bajramović Abdulah, Redžić Hasan, Šarić  Mehmed, Hodžić Omer, Japić Hašim, Hairlahović Nijaz, (promjenjivi delegati za prethodnog delegata su: Ajdinović Hasan i Kapić Mujo), Badić Mehmed, Porčić Ferid, Samardžić Hakija, Sokić Dragan, Halkić Ibro, Pjanić Hasan (promjenjivi delegati za prethodnog delegata su Velić Mirsad i Ćemalović Esad), Milanović Nikola, Abdić Husnija, Ajkić Mehmed.

DRUŠTVENO-POLITIČKO VIJEĆE

86/87 - Omanović Hilmija predsjednik Vijeća, Kličić Meho zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

87/88 - Duraković Muhamed predsjednik Vijeća, Simović Mijoljka zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

88/89 - Simović Mijoljka predsjednik Vijeća, Sadiković Mirzo, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

89/90 - Bajrić Azra predsjednik Vijeća, Bajrić Fadila, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat.

(25 delegata):

Bajramović Asim, Bajramović Omer, Bajrić Fadila, Beganović Hasib, Berberović Fadila, Čović Hasan, Duraković Muhamed, Hadžalić Ismet, Hota Amir, Hrle Ismet, Jašić Zuhdija, Kličić Ibrahim, Kličić Meho, Muhamedagić Esad, Muslić Enisa, Omanović Hilmija, Pozderac Malik, Redžepović Asim, Rošić Bešir, Sadiković Mirza, Seder Stjepan, Sejfović Fuad, Simović Mijoljka, Vignjević Stanko i Žunić Muhamed.

VIJEĆE MJESNIH ZAJEDNICA

86/87 - Pavić Dragan predsjednik Vijeća, Pašić Esad zamjenik predsjednika, jednogodišnji mandat,

87/88 - Bajramović Ahmet predsjednik Vijeća, Seder Enisa zamjenik predsjednika, jednogodišnji mandat,

88/89 - Seder Enisa predsjednik Vijeća, Abdagić Husein-Japan zamjenik predsjednika, jednogodišnji mandat,

89/90 - Aličajić Ferid predsjednik Vijeća, Bećiragić Rasim, zamjenik predsjednika, jednogodišnji mandat.

(25 delegata):

Seder Enisa, Hrle Kemal, Mulalić Nurija, Hairlahović Omer, Pandžić Kasim, Misaljević Mesud, Kovačević Mehmed, Civić Hasan, (promjenjivi delegati za prethodnog delegata su Omerčević Ferid, Omerčević Muhamed), Hadžić Osman, Kličić Mehmed, Lulić Sele, Pavić Dragan (promjenjivi delegati za prethodnog delegata su Komić Smail i Nuhanović Hasiban), Perviz Bajro, Dervić Muhamed, Škrgić Ibro, Samardžić Zlatan, Bajramović Ahmet, Abdagić Husein, Bajrić Halid, Pašić Esad, Memić Meho, Bećirević Rasim, Murić Ismet, Aličajić Ferid, Trivić Vučan.

 

Delegatski izbori 1982. - Izborni period 1982.-1986. - SASTAV SKUPŠTINE OPŠTINE (3 vijeća-100 delegata)

82/83 - Šepić Avdo, predsjednik SO-e Cazin, Abdić Mehmed-Braco, potpredsjednik SO-e Cazin, jednogodišnji mandat,

83/84 - Abdić Mehmed-Braco, predsjednik SO-e Cazin, Pozderac Malik, potpredsjednik SO-e Cazin, jednogodišnji mandat,

84/85 - Omanović Hasnija, predsjednik SO-e Cazin, (mandat prekinut smrću u saobraćajnoj nesreći 14.3.1985.), Ćoralić Mustafa, potpredsjednik SO-e Cazin,

85/86 - Hrle Ismet, predsjednik SO-e Cazin, Ćoralić Mustafa, potpredsjednik SO-e Cazin.

VIJEĆE UDRUŽENOG RADA

82/83 - Velić Sead, predsjednik Vijeća, Adilagić Muhamed, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

83/84 - Dervišević Enisa, predsjednik Vijeća, Sulejmanagić Sulejman, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

84/85 - Sulejmanagić Sulejman, predsjednik Vijeća, Omanović Zlatko, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

85/86 - Hodžić Kasim, predsjednik Vijeća, Pandžić Melika, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

 

 

 

 

(50 delegata)

DRUŠTVENO-POLITIČKO VIJEĆE

82/83 - Jašić Zuhdija, predsjednik Vijeća, Studen Branko, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

83/84 - Studen Branko, predsjednik Vijeća, Ćoralić Mustafa, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

84/85 - Sejfović Fuad, predsjednik Vijeća, Omanović Ibro, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

85/86 - Omanović Hilmija, predsjednik Vijeća, Kličić Meho, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

(25 delegata)

VIJEĆE MJESNIH ZAJEDNICA

82/83 - Muhamedagić Sulejman, predsjednik Vijeća, Durić Hasan, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

83/84 - Omanović Fikret, predsjednik Vijeća, Čizmić Husein, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

84/85 - Samardžić Hakija, predsjednik Vijeća, Bajramović Ahmet, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

85/86 - Pavić Dragan, predsjednik Vijeća, Pašić Esad, zamjenik predsjednika Vijeća, jednogodišnji mandat,

(25 delegata)

 

Delegatski izbori 1978. - Izborni period 1978.-1982. - SASTAV SKUPŠTINE OPŠTINE (3 vijeća-100 delegata)

Omanović Hilmija, predsjednik SO-e Cazin, Kličić Hazim, potpredsjednik SO-e Cazin

VIJEĆE UDRUŽENOG RADA

Mujić Mujaga, predsjednik Vijeća,

Muhamedagić Zekija, zamjenik predsjednika Vijeća.

(50 delegata):

Mujić Mujaga,Topić Refik, Duraković Muhamed, Šepić Ibro, Delalić Amira, Muranović Arif (povremeno zamijenjivao predsjednika Vijeća), Beganović Enver, Hadžalić Hilmija, Pašić Senada, Beganović Ibrahim, Omanović Rifet, Topić Mirsad, Kličić Mehmed, Kličić Senad, Kapić Fatima, Prošić Salih, Vignjević Dušan, Halkić Redžep, Porčić Adil, Džaferović Sead, Abazović Hilmija, Durić Hasan, Velić Esad, Topić Ekrem, Ajkunić Ibrahim, Durić Ismeta, Ševarika Ljubinka, Gabaldo Nada, Rekić Smajo, Šuškić Alija, Beširević Enes, Samardžić Zineta, Milić Bošnjak, Sadiković Šerif, Jušić Mustafa, Mihić Alojz, Čaušević Ismet, Mujakić Ismeta, Šicel Zdenko, Muhamedagić Zekija, Bajrić Fadila, Božić Blagoje, Abdić Husein, Mulalić Ibro, Civić Hasan, Majetić Redžo, Japić Asim, Halkić Šaban, Džehverović Medo, Jušić Džebo.

DRUŠTVENO-POLITIČKO VIJEĆE

Muhamedagić Esad, predsjednik Vijeća,

Handanagić Izet, zamjenik predsjednika Vijeća.

(25 delegata):

Omanović Hilmija, Muhamedagić Esad, Milanović Nikola, Pepić Borka, Bašagić Hamdo, Handanagić Izet, Salkić Ahmet, Žunić Suljo (povremeno zamjenjivao predsjednika Vijeća), Rošić Bešir, Silić Ale, Šepić Husein, Topić Ibrahim, Bećirević Hazim, Karanović Koviljka, Pečenković Jusuf, Zećirević Esad, Kopanić Milovan, Sadiković Mirzo, Velagić Mujaga, Sučević Mileva, Semanić Ahmet, Omanović Fikret, Silić Hasan, Alagić Sakib i Mujić Asim.

VIJEĆE MJESNIH ZAJEDNICA

Tatarević Husnija, predsjednik Vijeća,

Čović Mehmed, zamjenik predsjednika Vijeća.

(25 delegata):

Aličajić Ferid, Bajramović Osman, Bajrić Abid, Bajrić Halid, Begić Bećir, Čović Mehmed, Hadžalić Muhamed, Hadžić Osman, Kapić Ale, Kličić Hazim, Lojić Husnija, Lojić Mehmed, Muhamedagić Sulejman, Murić Ale, Nuhanović Hasib, Pandžić Hasan, Pozderac Sedžida, Prošić Alija, Račić Šerif, Salkić Suljo, Samardžić Sulejman, Tatarević Husnija, Toromanović Hazim, Zec Đurađ, Zenković Husnija.

 

Nakon Ustavne reforme, Delegatski izbori 1974. - Izborni period 1974.-1978. - SASTAV SKUPŠTINE OPŠTINE (3 vijeća-100 delegata)

Muhamedagić Esad, predsjednik SO-e, Milanović Nikola, potpredsjednik SO-e

VIJEĆE UDRUŽENOG RADA

Alagić Sakib, predsjednik Vijeća,

Kurtić Bisera, zamjenik predsjednika Vijeća.

 

(50 delegata)

DRUŠTVENO-POLITIČKO VIJEĆE

Omanović Hilmija, predsjednik Vijeća,

Velić Sead, zamjenik predsjednika Vijeća.

 

(25 delegata)

VIJEĆE MJESNIH ZAJEDNICA

Mujakić Sead, predsjednik vijeća, (zamjenio ga Tatarević Murat 1976.godine, a njega iste godine Muhamedagić Šerif),

Zec Đurađ, zamjenik predsjednika Vijeća.

(25 delegata)


Print   Email