Šefica Službe za stručne poslove gradonačelnika je Jasna Samardžić dipl.iur

Jasna SamardžićRođena 17.03.1977.godine u Bihaću. Osnovnu školu završila na Ostrošcu i Gimnaziju u Cazinu. Završila pedagošku akademiju Univerzitet u Bihaću 1997.godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2002.godine. Prethodno bila zaposlena u Z.U. ''Dom zdravlja'' Cazin kao Pomoćnik direktora za upravu, a od 2007.godine zaposlena u organu uprave kao Stručni savjetnik za personalne poslove. Preuzela dužnost rukovodioca Službe 21.12.2009.godine. Udana, majka dvoje djece.
 
 

Djelokrug rada službe za stručne poslove gradonačelnika

U Službi za stručne poslove Gradonačelnika obavljaju se poslovi za potrebe Gradonačelnika i gradskog organa uprave, stalna i povremena tijela koja imenuje Gradonačelnik a to su poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, informaciono-dokumentacioni i administrativno-tehnički poslovi koji obuhvataju sljedeće:
a) Organizovanje i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Gradonačelnika;
b) Upravljanje ljudskim resursima, personalnim poslovima i poslovima edukacije svih radnika organa;
c) Stručna i nomotehnička obrada svih akata koji se odnose na personalne poslove;
d) Davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s Ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
e) Aktivna saradnja sa Gradskim pravobranilaštvom u skladu sa zakonom;
f) Vršenje nomotehničke obrade rješenja i drugih propisa, koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
g) Izrada svih općih i pojedinačnih i upravnih akata, programa, analiza, mišljenja, izvještaja i informacija iz nadležnosti službe;
h) Izrada svih općih i pojedinačnih i upravnih akata, mišljenja, izvještaja i informacija za koje je Gradonačelnik posebnim propisom i odlukom Gradskog vijeća ovlašten za donošenje,
i) Pripremanje izvještaja, informacija i drugih materijala za potrebe Gradonačelnika, koji nisu u nadležnosti gradskih službi za upravu,
j) Priprema prijedloga za unapređivanje procesa rada;
k) Informisanje i odnosi sa javnošću;
l) Vođenje potrebnih evidencija i dokumentacije;
m) Priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.
 

Kontakt

Telefon Službe: 00387 (0)37 514 006
Telefax Službe: 00387 (0)37 514 314
Email: samardzic.jasna@gmail.com

Pošaljite upit

Poruka gradonačelnika Cazina

Nastojimo pretvoriti Cazin u jedno dobro mjesto za život, rad i uzdizanje Vaše porodice.