Rabija Hamulić, općinski pravobranilac

Rabija Hamulić

Općinski pravobranilac, Rabija Hamulić, dipl.pravnik

Biografija:

25.04.1997.god diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,

01.01.1998.god. - 05.06.2000.god. obavila pripravnički staž u Općinskom sudu Bosanska Krupa, obavljala funkciju sudije pripravnika,

2001.-2007.godine obavljala sudijsku funkciju u Općinskom sudu za prekršaje Cazin,

30.04.2004.godine položila pravosudni ispit,

05.09.2007.godine imenovana za Općinskog pravobranioca općine Cazin.

 

Telefon: + 387 37(0) 515 322

Telefax: + 387 37(0) 514 314

 


Print   Email