Naručite izvode iz matičnih evidencija poštom ili elektronskim putem

Općina Cazin je u procesu pojednostavljena usluge i ubrzanja procedura za rad Matičnih ureda pokrenula proces izdavanja izvoda iz matičnih evidencija koji se naručuju poštom ili putem posebno formirane mail adrese. Ovakav „virtuelni matičar“ predstavlja korak naprijed ka ispunjenu ciljeva uvođenja potpune elektronske uprave u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Cazin.

Od sada Izvode iz matične knjige rođenih, umrlih ili vjenčanih možete naručiti poštom ili E-mail-om, uplatiti naznačeni iznos u priloženom Uputstvu, skenirati uplatnicu i poslati je na mail ili broj faxa. Ove izvode možete naručiti bilo da se nalazite unutar BiH, ili negdje u inostranstvu. Isti će Vam biti poslani na adresu koju priložite u Vašem zahtjevu. Više detalja o načinu narudžbe i uplate možete pronaći u priloženom UPUTSTVU.


Print   Email